новини
Новини и уведомления
News image

С ефикасно микрокредитиране Банка ДСК подпомага стартирането на бизнес при социален ангажимент на кредитополучателите

Във всяко поделение на Банка ДСК в страната може да се кандидатства за изгоден кредит по проекта „Гаранционен фонд за микрокредитиране към Министерството на труда и социалната политика”.
Целта на тези кредити е съдействие за стартиране на бизнес – стопанска дейност, която или още не е започнала реално или пък е била прекратена поне шест месеца преди кандидатстването за кредит.  С тях може да се подпомага и вече съществуващ бизнес, като и при двата случая на кредитиране кредитополучателите се ангажират да създават нови работни места, изпълнявайки така и социални функции.
Кредитите по проекта са предназначени за инвестиции или за оборотни средства със срокове на издължаване съответно до 7 или до 3 години и с гратисен период до 12 или 6 месеца. Възможен и смесен тип кредити, при които срокът за издължаване е до 7 години, а гратисният период – до 12 месеца. При тях обаче 75% от средствата трябва да бъдат за инвестиционни цели.
Максималният размер на всички кредити по проекта „Гаранционен фонд за микрокредитиране”, който Банка ДСК отпуска е до 30 хиляди лева.     
Благоприятни са и лихвените условия. По кредитите за стартиращ бизнес лихвеният процент за редовна главница е 7 %, а за вече съществуващ бизнес – 8%. Всички такси, които Банка ДСК събира – за разглеждане на кредитното искане, за управление на кредита и др., са съгласно тарифата на най-голямата банка в България.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon