новини
Новини и уведомления
News image

Финансиране на МСП от Банка ДСК

В своята над 60-годишна история Банка ДСК традиционно се свързва с банкирането на дребно - сегмент, в който Банката успя да си извоюва позицията на безспорен лидер в българския банков сектор. За да задържи водещите си позиции и в търсене на нови посоки за развитие, както и за да бъде адекватна на обкръжаващата динамична среда, през последните няколко години ръководството на Банката заложи нови приоритети в бизнес стратегията на институцията. Без да се отказва от традиционните си клиентски групи, Банка ДСК започна по-активно позициониране в сферата на стратегически партньорства с бизнеса, и в частност с малкия и среден бизнес. От една страна, това е логично свързано с изискванията и динамиката на пазара, а от друга, с осъзнатата отговорност на Банка ДСК като водеща банкова институция със силно влияние върху националната икономика. Бизнес организациите, малките и средни предприятия, микропредприятията представляват гръбнака на икономиката. Като фактор в икономическото развитие на страната, Банка ДСК има капацитет и отговорност да подкрепя, стимулира и финансира развитието на малкия и средния бизнес, да предоставя нови възможности на МСП клиенти във всички региони, да подкрепя тяхното развитие и разширяване, да спомага за растежа на инициативността.

На всички компании от сегмента на малкия и среден бизнес Банка ДСК предлага индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, съобразно профила на компанията. Експертите на Банката разработват и актуализират продуктите съобразно специфичните нужди на клиетите от МСП сегмента и динамиката на бизнес средата. Ключово място в разработваните за целта банкови продукти заемат схемите за адекватно финансиране на микро, малки и средни предприятия, в т.ч. земеделски производители, бенефициенти по грантови схеми и мерки по програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз и държавния бюджет. В тази посока основно е мястото на различните пакетни програми, които дават възможност на малките, средни и микропредприятия, както и на други нефинансови предприятия и обществени организации, да ползват комплексни услуги при преференциални условия. Пакетните програми улесняват бизнеса на клиентите, като предлагат подбрани банкови продукти и услуги, намаляват банковите разходи и осигуряват удобство на обслужването.

Пакетна програма „ДСК Първа сметка” е предназначена за стартиращи, новорегистрирани микропредприятия, които за първи път ще откриват разплащателна сметка и не познават банковата карта и възможностите, които предлагат електронните канали ДСК Директ. За малки фирми с бизнес и финансова история, и за други нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка, е предназначена пакетната програма „ДСК Бизнес Партньор”. „ДСК Бизнес Партньор Сребърен” е предвидена за нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, както и за други нефинансови предприятия и обществени организации, които показват по-бързи темпове на развитие и имат нарастващ брой транзакции по сметките си. Нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, които ползват кредит/и или извършват голям брой транзакции по сметките си, както и други нефинансови предприятия и обществени организации с нарастващ брой транзакции по сметките си, могат да се възползват от пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Златен”. За новите и настоящи клиенти – МСП, с бизнес и финансова история, които ползват много активно сметките си, има предвиден и луксозен пакет по пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Платинен”. Разработените пакетни програми дават възможност на клиентите да ползват при преференциални условия съгласно профила си различен набор от банкови продукти и услуги.

Подробна информация за условията и параметрите и предимствата на пакетните програми може да получите в най-удобното за Вас поделение на Банката, на корпоративния сайт на Банката или като позвъните в Call center на Банка ДСК.


 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon