новини
Новини и уведомления
News image

10 години BankWay във всички поделения на Банка ДСК

На тази дата преди 10 години завърши процесът на централизация на ИТ системите в Банка ДСК.  През изминалите 10 години, въпреки непрекъснатото развитие на ИТ процесите и системите, BankWay  продължава да е основната система в ежедневната работа по обслужването на милионите клиенти на Банката. В цифрово изражение тези 10 годити се равняват на 2 500 приключени счетоводни дни, 87 500 часа работа на системата, 650 милиона осчетоводени клиентски операции, 200 милиона операции на АТM и POS, 1 300 милиона обработени счетоводни операции, 6 милиарда пъти предоставена информация на клиентите през електронни канали, 10 милиарда обработени запитвания към системата от работните станции в Банката.Това са цифри, с които нито една друга финансова институция в България не може да се похвали и са повод за заслужена гордост на целия екип на Банка ДСК. Стотици служители от най-различни звена в Банката - бизнес, оперативни и ИТ, ежедневно поддържат  и осигуряват безпроблемното функциониране на системата Bank Way.
По случай юбилея главният изпълнителен директор на Банка ДСК г-жа Виолина Маринова поздрави служителите от ИТ направлението на Банката, изтъквайки, че успехът на Банката се дължи на системата BankWay, но най-вече на служителите, които я управляват, организират, използват и развиват непрекъснато. Искрено ви благодаря за вашия труд и положителни резултати и пожелавам все така ентусиазирано да работите за просперитета на нашата банка, завършва поздравлението на г-жа Маринова към ИТ служителите.
Лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги у нас, Банката умело съчетава добри традиции с постоянно обновление, включително и в областта на информационните и комуникационни технологии. През последните години Банка ДСК се наложи като институция със заявена дигитална стратегия, чиито усилия са насочени към модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез предлагане на различни дистрибуционни канали, както и чрез прилагане на нови и актуални ИТ разработки  в ежедневните банкови операции и продукти и в сферата на обслужването.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon