новини
Новини и уведомления
News image

OTP Bank изненада с печалбата за второто тримесечие


За почти двойното увеличение допринася по-доброто представяне в Русия и Украйна
Унгарската банкова група OTP Bank изненада с печалбата за второто тримесечие след подобрено представяне в Русия и Украйна, издава междинният финансов отчет на банката.
В периода април-юни консолидираната счетоводна печалба на OTP Bank възлиза на 71,9 млрд. унгарски форинта, като отбеляза почти двойно увеличение в сравнение с предишното тримесечие. Така счетоводната печалба за полугодието скача със 165% до 106,2 млрд. форинта, сочат резултатите на банката, публикувани и на сайта на българското поделение – Банка ДСК.
През първото полугодие на 2016 г. OTP регистрира коригирана печалба след данъци от 104,1 млрд. унгарски форинта, което значително надвишава нетните приходи за същия период на миналата година в размер на 69 млрд. форинта. Увеличението от 51% на годишна база банката обяснява основно със значителното подобряване на представянето на поделенията в Русия и Украйна.
Печалбата за полугодието на централно и източно европейските подразделения на групата остава на нивото от предишното полугодие.
През второто тримесечие обемите при кредитите за граждани остават стабилни, без промени при потребителските кредити и с незначително намаление при ипотечните кредити от 1%. Кредитите в сегмента малки и средни предприятия са нагоре с 4%. Увеличение има и при големите корпоративни кредити - с 1% на тримесечна база и с 6% на годишна.
По отношение на индивидуалното представяне само при OTP Bank обемите на кредитите в МСП сегмента са нараснали със 6% на тримесечна база, а Банка ДСК отбелязва скок на големите корпоративни кредити от 9%. Значително нарастване на ипотечните кредити отбелязва и хърватското подразделение на групата – от 4% на тримесечна база.
През второто тримесечие на 2016 г. трезорът регистрира подобряване на качеството на кредитния портфейл, като особено показателна е положителната тендеция при обемите на кредитите със закъснение над 90 дни. OTP Bank и Банка ДСК успяват да запазят досегашното ниво, като дори регистрират известно оздравяване в резултат на преминаването в редовност на проблемни кредити със закъснение над 90 дни.
Депозитните обеми са надолу с 1% на тримесечна консолидирана база, но бележат увеличение с 4% на годишна база. Депозитните обеми при OTP Bank са надолу с 4% на тримесечна база, докато Банка ДСК, OTP Украйна и OTP Румъния регистрират индивидуално увеличение от по 4%.
При индивидуалния принос на банките от групата в консолидираната коригирана печалба след данъци към края на второто тримесечие на годината OTP Bank и Банка ДСК запазват водещи позиции, съответно - с 30,7 млрд. и 14,2 млрд. унгарски форинта. Банка ДСК спечели близо 179 млн. лв. през първото полугодие, което е 10% годишен ръст.
През първото полугодие на 2016 г. съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност възлиза на 13,2%, като е без промяна на тримесечна база.
По статията работиха: Свилен Колев, редактор Бойчо Попов

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon