новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.10.2017 г. Банка ДСК променя приложимите такси за поддържане и оперативно обслужване на сметки на физически лица, както следва:

ВИД СМЕТКА

ТАКСА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Сметка със студентска карта DSK-ISIC - месечна такса

2,00 лв.

EUR 1.00/ USD 1.20

Сметки на земеделски производители, за които се прилагат Общи условия за разплащателни сметки на физически лица с издадена дебитна карта (спрени от продажба) – месечна такса

2,00 лв.


Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 24.10.2017 г.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon