News image

Уведомление за промени в Лихвения бюлетин на Банка ДСК, приложими от 01.09.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.09.2017 г. Банка ДСК преустановява предлагането на  7 и 14 дневни депозити, депозит „Weekend”, “Overnight” депозит и депозит с нестандартен срок за клиенти Малки и средни предприятия.

Считано от 01.09.2017 г. влиза в сила нов лихвен бюлетин, приложим към депозитни продукти на бизнес клиенти.

Актуалният лихвен бюлетин за приложимите лихвени проценти по продукти е достъпен за информация в банковите салони.

За действащи депозити, промяната в приложимите лихви влиза в сила, считано от датата на първо служебно подновяване на/след 01.09.2017 год.

/Новият лихвен бюлетин не е относим към стандартни срочни депозити, открити преди

01.01.2011 год. и депозити Бизнес спектър, открити преди 15.08.2011 г./

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини