новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в параметрите на платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“ на Банка ДСК, валидни за календарната 2018 година, както и дължимата месечна такса за тях, считано от 01.01.2018 г., ще бъдат следните:

Платежен пакет "ДСК Pay"
 
 Услуга Такса

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно

Без такса
 Месечна такса за пакета  2,50 лв.


Платежен пакет "ДСК Pay+"  
 Услуга Такса
Откриване на разплащателна сметка Без такса

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 10 броя месечно

Без такса

Междубанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА чрез ДСК Директ – 1 брой месечно

Без такса

Безкасово плащане на комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит – 3 броя месечно

Без такса

Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

Без такса
 Месечна такса за пакета 4,50 лв.

В случай че не приемате обявените промени, имате право да прекратите писмено договора за ползване на съответния пакет, без да посочвате причина за това, преди датата на влизане в сила на промените.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon