News image

Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК ЕАД публикува Общи условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, приети на 21.12.2017г., които влизат в сила на 29.01.2018 г.

Новите Общи условия са в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, които влизат в сила от 03.01.2018г.

При несъгласие с измененията и допълненията с Общите условия, се дава възможност на  клиента да прекрати договора, преди влизане в сила на промените.

С текстове на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, може да се запознаете на www.dskbank.bg.

С горепосочените нормативни актове се въвеждат нови изисквания към договорите за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности. След 03.01.2018г. Банка ДСК няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности при досегашните условия. В тази връзка каним клиентите, сключили договор за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, при действието на досегашните Общи условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, да се явят в Банка ДСК за сключване на нов договор, към който ще се прилагат новите Общи условия. Клиентите потребители подписват новите Общи условия.

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам