новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.03.2018 г., влизат в сила промени в Тарифата за лихвите таксите и комисионите за клиенти физически лица и бизнес клиенти.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗПУПС за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен с Банката. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 30.03.2018 г.

Промяната се изразява във въвеждане на допълнителни такси при нареждане на преводи в чуждестранна валута, с избрана опция „разноски на другите банки за сметка на наредителя“, както следва:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ПРИ ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА С ОПЦИЯ "РАЗНОСКИ НА ДРУГИТЕ БАНКИ ЗА СМЕТКА НА НАРЕДИТЕЛЯ"

Такса - Валута

1.

EUR

1.1.

- 0.00 до EUR 2 500.00

EUR 6

1.2.

- EUR 2 500.01 до EUR 12 500.00

EUR 20

1.3.

- EUR 12 500.01 до EUR 50 000.00

EUR 30

1.4.

- над EUR 50 000

EUR 50

2.

USD

 

2.1.

- 0.00 до USD 2 000.00

USD 15

2.2.

- USD 2 000.01 до USD 30 000.00

USD 30

2.3.

- над USD 30 000

USD 40

3.

GBP

GBP 11

4.

CHF

CHF 12

5.

CAD

CAD 15

6.

SEK

SEK 35

7.

RUB

RUB 30

8.

RSD

RSD 1500

9.

JPY

JPY 5000

10.

TRY

TRY 50

11.

PLN

PLN 0

12.

RON

RON 0

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon