News image

Банка ДСК предупреждава клиентите си относно нов опит за фишинг измама

 

Като институция с висока степен на отговорност към информационната и банкова сигурност, Банка ДСК алармира относно зачестилите през последните месеци опити за измама през нарочно създадени за целта фалшиви сайтове на банковата институция. Предупреждението се отнася до възможността клиентите да получат по имейл съобщение от името на банката, съдържащо линк със зловредно съдържание, чрез който се изисква активиране на клиентски профил. В случай че клиент получили такова съобщение, той не трябва да следва указаните инструкции, а трябва да изтрие съобщението без да отваря линка.
Основен приоритет за банката, която е лидер по доверие сред потребителите на банкови и финансови услуги в България, е запазване на клиентското доверие, затова институцията апелира за повече предпазливост от страна на клиентите. При получаване на имейл със съмнително съдържание, те не трябва да отварят прикачените линкове, да попълват исканата информация или да предоставят чувствителни лични данни.
От банката препоръчват при най-малко съмнение за измама клиентите да уведомят незабавно Call Center на Банка ДСК на телефон 070010375, кратък номер *2375 (*BDSK) или на имейл: call_center@dskbank.bg

 

 

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5