News image

Уведомление за промяна на лихвени проценти по сметки на земеделски производители физически лица

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.12.2018 г., Банка ДСК променя приложимите лихвени проценти по спрени от продажба сметки на земеделски производители, за които се прилагат Общите условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, както следва:

СМЕТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ (спряна от 23.02.2017 г.)


BGN
До 19,99 00,00%

С остатък 20.00 и над 20.00

00,01%

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.12.2018 г.

Още новини