News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.01.2019 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица и бизнес клиенти по рамкови договори, сключени с Банката.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62 от ЗПУПС.

В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 09.01.2019 г.

Промените са както следва:

1. ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

(без Virtual MasterCard/ Virtual Visa и ДСК Старт)

0.60%, мин. 3.50 лв.

0.60%, мин. EUR 2/ USD 3


2. БИЗНЕС ДЕБИТНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

(без Virtual Business MasterCard/ Virtual Visa Business)

0.60%, мин. 3.50 лв.

0.60%, мин. EUR 2/ USD 3


3. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И БИЗНЕС КЛИЕНТИ

УСЛУГА

ТАКСА

Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция):

ЛЕВА

ВАЛУТА

За суми до 2 000 лева/EUR 1 000, вкл.

0.35% върху цялата сума, мин. 3.50 лв.

0.35% върху цялата сума, мин. EUR 2.00

За суми над 2 000 лева/EUR 1 000

 

 

- с предизвестие

0.50% върху цялата сума

0.60% върху цялата сума

- без предизвестие

0.60% върху цялата сума

0.70% върху цялата сума

Писмено заявени, но неизтеглени от клиента суми

0.50% върху заявената, но неизтеглена сума, мин. 10.00 лв

0.60% върху заявената, но неизтеглена сума, мин. EUR 6


Още новини