News image

Нов прием по мерките от Национална програма по пчеларство

От 7 до 18 януари 2019 г. ще се проведе нов прием за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство. Документи ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд земеделие по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Мерките „Б, Г и Д“ от Национална програма по пчеларство 2017-2019 г. включват следните дейности:

  • борба срещу вароатозата,
  • извършване на лабораторен анализ на меда
  • закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

Мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар,

Мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена с общ бюджет приблизително 14.28 млн. лева.

Повече информация за мерките и условията за финансиране по Национална програма по пчеларство 2017-2019 г., както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да получат в областните структури на фонда, в Централно управление на ДФЗ-РА, както и от сайта на институцията.

Още новини