News image

Уведомление за предстоящи промени в Условията за издаване и обслужване на банкови карти с безконтактна функционалност

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 12.04.2019 г. международните картови организации Visa и MasterCard променят утвърдената за България максимална сума за извършване на безконтактни операции без въвеждане на ПИН-код, която се увеличава от 25 лв. на 50 лв.

    В тази връзка, Банка ДСК променя Условията за издаване и обслужване на плащания с всички безконтактни дебитни и кредитни карти в частта относно максималната сума за извършване на безконтактно плащане без въвеждане на ПИН в България както следва:


МАКСИМАЛНА СУМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗКОНТАКТНO ПЛАЩАНE БЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПИН

Лева

Евро

Щ. дол.

В България

До 50 лева

До 50 лева/валутна равностойност

До 50 лева/валутна равностойност

 

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление за потребителите в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПС, а за бизнес клиентите – в съответствие с предвидения в Общите условия ред за извършване на промени по договора за издаване и обслужване на банкова карта. В случай че не приемате извършените изменения, имате възможност да прекратите  договора преди датата, на която промените влизат в сила, без да носите отговорност за разноски и обезщетения. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди датата на влизането им в сила.  

 

Още новини