News image

Уведомление до клиентите относно неправомерно действащи инвестиционни посредници

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви информираме, че  „Алтернатива финанс“ ЕООД и „Прогресива трейдинг“ ООД се представят за инвестиционни посредници, работещи с Банка ДСК и дъщерното й дружество „ДСК управление на активи“.

Банка ДСК не е обвързана и не извършва съвместна дейност с горепосочените дружества.

В официално съобщение на страницата си от 08.02.2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) припомня, че с публикация от 01.02.2019 г. органът предупреждава всички клиенти, че дружествата „Алтернатива файнаншъл“ ЕООД и „Алтернатива екуитис“ ЕООД, както и дружества, съдържащи в наименованието си „Алтернатива“, не притежават лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници. С пълната позиция на КФН относно дружеството „Алтернатива финанс“ ЕООД можете да се запознаете тук.

КФН е отнела лиценза на „Прогресива трейдинг“ ООД с решение от юли 2018 г.

Предупреждението от КФН за клиентите на инвестиционния посредник е налично на официалната страница на Комисията.

Всички предупреждения и позиции на КФН по двата случая постъпват вследствие на множество жалби и сигнали от граждани. 

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5