News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали ДСК Директ на Банка ДСК за граждани

Уважаеми клиенти,

    Уведомяваме Ви, че считано от 08.06.2019 г. Банка ДСК ще преустанови поддържането на мобилното приложение ДСК Смарт за мобилни устройства с операционна система Windows. В тази връзка Ви информираме, че след посочената дата мобилното приложение няма да бъде достъпно за изтегляне, инсталиране и използване върху мобилни устройства, ползващи тази операционна система.

    Във връзка с предстоящите промени са актуализирани Общи условия за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали ДСК Директ на Банка ДСК за граждани, като в чл. 20 е премахната възможността за ползване на ДСК Смарт чрез мобилни устройства с операционна система Windows.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление за потребителите в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПСВ случай че не приемате извършените изменения, имате възможност да прекратите  договора преди датата, на която промените влизат в сила, без да носите отговорност за разноски и обезщетения. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди датата на влизането им в сила.  

      С промените и с пълните текстове на Общите условия можете да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

Още новини