News image

Лимитът за плащане с безконтактни карти без въвеждане на ПИН се увеличава до 50 лв.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 15 април 2019г., при плащане на ПОС като банковата карта е прочетена безконтактно, се променя минималната сума, за която ПОС ще изиска от картодържателя да въведе своя ПИН. Досегашната сума от 25 лева става 50 лева.

Промяната е отразена в "Общи условия по договор за приемане на плащания с банкови карти чрез ПОС на Банка ДСК"

Промяната е направена от Банка ДСК във връзка спазване на изискванията на Международните картови организации.

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5