News image

Лимитът за плащане с безконтактни карти без въвеждане на ПИН се увеличава до 50 лв.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 15 април 2019г., при плащане на ПОС като банковата карта е прочетена безконтактно, се променя минималната сума, за която ПОС ще изиска от картодържателя да въведе своя ПИН. Досегашната сума от 25 лева става 50 лева.

Промяната е направена от Банка ДСК във връзка спазване на изискванията на Международните картови организации.

Още новини