News image

Информация относно плащания на задължения по съгласия за директен дебит в полза на "Теленор България" ЕАД

Уважаеми клиенти,

Съгласно Тарифата за такси и комисионни на Банка ДСК ЕАД, които Банката прилага по извършвани услуги, вкл. при плащания на заявени задължения за комунални услуги по съгласия за директен дебит, се заплащат такси, с които клиентите се съгласяват при сключване на договорите за откриване на сметки и за предоставяне на платежни услуги, по които Тарифата се прилага. Към настоящия момент такава такса не се заплаща от клиентите на  „Теленор България" ЕАД поради наличие на определени договорни отношения между Банката и телекомуникационната компания. Информираме Ви, че във връзка с промяна в посочените договорни отношения, считано от 01 ноември 2019 г. Банката ще възстанови прилагането на таксата за плащане на задължения по съгласия за директен дебит в полза на "Теленор България" ЕАД, съгласно договореното с клиентите и Тарифата на Банката. Към датата на настоящото съобщение,  таксата за посочените операции е в размер на 0,35 лв.

Уточняваме, че и след посочената дата, клиентите закупили и ползващи пакет от услуги на Банка ДСК, ще продължат да ползват предвидените в съответния пакет, брой безплатни плащания на комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит, включително когато тези плащания са в полза на посочената телекомуникационна компания.  

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

;
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5