empty image

Новини

News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за електронните канали ДСК Директ, за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти и за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в „Общи условия за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали ДСК Директ на Банка ДСК за бизнес клиенти“, „Общи условия по договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти на Банка ДСК“ и „Общи условия по договор за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти на Банка ДСК по кредитен лимит“, свързани с използване на тоукън-устройство за генериране на динамична парола в интернет банкирането за бизнес клиенти и в мобилно приложение DSK Business, както и при извършване на плащания с банкова карта в интернет. Промените се изразяват в следното:

  • Считано от 16.09.2019 г. Банка ДСК преустановява възможността за заявяване издаване или преиздаване на тоукън-устройство.
  • Клиентите, които към 16.09.2019 г. вече имат издадено тоукън-устройство ще могат да продължат да го използват до 20.01.2020 г.
  • В периода 16.09.2019 г. – 20.01.2020 г., при необходимост да бъде заявена замяна на тоукън-устройство или преиздаване на ПИН-код за него, независимо от причината, клиентите, които ползват интернет банкиране имат възможност да:

- заявят друго персонализирано средство за сигурност за подписване на документи и подаване на платежни нареждания в интернет банкирането за бизнес клиенти;

- заявят друг начин за получаване на 3-D парола при извършване на операции с банкова карта в интернет.

  • В периода 16.09.2019 г. – 20.01.2020 г., при необходимост да бъде заявена замяна на тоукън-устройство или преиздаване на ПИН-код за него, независимо от причината, клиентите, които ползват мобилно приложение DSK Business:

- няма да имат възможност да заявят друго персонализирано средство за сигурност за подписване на документи и подаване на платежни нареждания, респективно няма да имат възможност да подписват платежни нареждания в мобилното приложение DSK Business;

- имат възможност да заявят друг начин за получаване на 3-D парола при извършване на операции с банкова карта в интернет.

  • Считано от 20.01.2020 г. Банка ДСК ще преустанови изцяло използването на тоукън-устройство за генериране на динамична парола за подписване на документи и извършване на операции в интернет банкирането за бизнес клиенти и в мобилно приложение DSK Business, както и за генериране на 3-D парола при извършване на плащания в интернет с банкови карти.

С всички промени и с пълните текстове на Общите условия, които ще бъдат в сила считано от 16.09.2019 г., можете да се запознаете на интернет страницата www.dskbank.bg, както и във всеки офис на Банка ДСК.


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати