News image

Уведомление за промяна на лихвени проценти по спестовна компонента на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.01.2020 г. Банка ДСК променя приложимите лихвени проценти по спестовна компонента, част от „Водеща сметка“ в Електронните канали на Банка ДСК.

Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 08.01.2020 г.

Приложимите лихвени проценти се променят, както следва:

СПЕСТОВНА КОМПОНЕНТА

BGN

EUR

С остатък до 999,99

0,00%

С остатък до 999,99

0,00%

С остатък от и над 1 000,00

0,01%

С остатък от и над 1 000,00

0,01%


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5