News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.01.2020 г. Банка ДСК променя приложимите такси за поддържане и оперативно обслужване по част от сметките, предмет на рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по разплащателни сметки на клиенти физически лица, включително физически лица – земеделски стопани, нерегистрирани по Търговския закон.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 15.01.2020 г.

Промените са както следва:

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА – МЕСЕЧНА ТАКСА


ТАКСА

СМЕТКА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Разплащателни сметкиСтандартна разплащателна сметка с издадена дебитна карта

2.30 лв.

EUR 1.20/ USD 1.40

Стандартна разплащателна сметка без издадена дебитна карта

4.00 лв.

EUR 2.10/USD 2.30/

GBP 1.80/CHF 2.30/

CAD 3.00/ SEK 22.00/

HUF 675/RON 9.80/

JPY 250/TRY 13.00

Сметки за специфични клиентски сегментиСметка със студентска карта DSK-ISIC

2.30 лв.

EUR 1.20/ USD 1.40

Сметки на земеделски производители, за които се прилагат Общи условия за разплащателни сметки на физически лица – спрени от продажба- с издадена дебитна карта

2.30 лв.


- без издадена дебитна карта

4.00 лв.


Разплащателна сметка на земеделски стопани - физически лица, нерегистрирани по Търговския закон

4.00 лв.


Платежна сметка за основни операции с издадена дебитна карта

2.13 лв.С уважение,
Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5