Клиенти на Експресбанк имат възможност да получат с куриер своята нова дебитна карта с логото на Банка ДСК

Във връзка с предстоящото вливане на Експресбанк в Банка ДСК (интеграция на двете банки) всички банкови карти на Експресбанк ще бъдат преиздадени с лого на Банка ДСК.

Клиенти на Експресбанк ще получат SMS или Viber съобщение с персонален линк към специално разработена интернет страница на Банка ДСК. Там те ще могат да посочат предпочитан от тях адрес, на който да се достави новата им дебитна карта. Допълнително персоналният линк ще може да се достъпи и от интернет банкирането им - BankOn Web.

Този иновативен начин на доставка на дебитна карта цели да улесни клиентите на Експресбанк и допълнително да подобри обслужването им.

През втората половина на 2020 г. новият подход за бързо и удобно получаване на банкова карта ще бъде въведен за всички клиенти на обединената Банка ДСК.

С уважение,
Банка ДСК и Експресбанк

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5