Уведомление за предстояща промяна в тарифата на банката, приложима към бизнес клиенти, считано от 01.07.2017 г.

Считано от 01. 07. 2017 г се въвежда промяна на условията по „Месечна такса наличност по платежни сметки“, приложима спрямо бизнес клиенти, поддържащи дневни наличности по разплащателни си сметки в Банката, надвишаващи обявени в Тарифата на Банката размери.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01. 07. 2017 г се въвежда промяна на условията по „Месечна такса наличност по платежни сметки“, приложима спрямо бизнес клиенти, поддържащи дневни наличности по разплащателни си сметки в Банката, надвишаващи обявени в Тарифата на Банката размери.
Таксата е с характеристики и обхват на прилагане, както следва :

  • Таксата е приложима върху сумарното дневно салдо на платежните сметки на ниво клиент, преизчислено в левова равностойност, когато това дневно салдо надвишава посочените в Тарифата размери. В дни, в които сумарното салдо по клиентските сметки е равно или под посочения в Тарифата размер, не се начислява такса.
  • Таксата се начислява на дневна база, като годината се приема за 360 дни, а месецът за реален брой дни.
  • Удържането на таксата е на месечна база : в началото на текущ месец – за изтекъл предходен месец.
  • Размер на таксата – 0,60 % /годишно/ върху левовата равностойност на сумарното дневно салдо от платежни сметки на бизнес клиенти, за всеки от дните, в които това салдо надвишава 1 000 000 лв.
Наличността по сметките на ЧСИ, нотариуси, адвокати, застрахователни брокери и агенти, както и инвестиционни посредници, по които се отчитат средства на трети лица, не се включва в общата база за изчисляване на сумарното дневно салдо.

Такса „Месечна такса наличност по платежни сметки“ не се прилага за бюджетни предприятия

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам