Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти, считано от 02.10.2017 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по договори за откриване и обслужване на стандартна разплащателна сметка и на безсрочни спестовни сметки.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 02.10.2017 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по договори за откриване и обслужване на стандартна разплащателна сметка и на безсрочни спестовни сметки.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 02.10.2017 г.

Промените са както следва:

1. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

УСЛУГА

ТАКСА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка

Стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна карта - месечна такса

2,00 лв.

EUR 1.00/ USD 1.20

Безсрочен влог - месечна такса

2,50 лв.

EUR 1.30/ USD 1.50/ GBP 1.15/ CHF 1.40

Спестовна сметка "ДСК Мотив" - месечна такса

2,50 лв.

EUR 1.30/ USD 1.50

Обездвижени сметки по безсрочни влогове, съвместни влогове и влогове на чуждестранни лица - месечна такса

2,50 лв.

EUR 1.30/ USD 1.50/ GBP 1.15/ CHF 1.40


2. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

Внасяне на пари в наличност (дневно):

ЛЕВА

ВАЛУТА

- внасяне на суми в монети

За суми над 10.00 лв. - 5% върху цялата сума, мин. 10.00 лв

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам