Уведомление за промяна на Общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК ЕАД публикува промяна в Общи условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, приети на 12.04.2018 г., които влизат в сила на 15.05.2018 г.

Промяната в Общите условия е във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който влиза в сила от 25.05.2018г. и Данъчно – осигурителен процесуален кодекс.

При несъгласие с промяната в Общите условия, се дава възможност на  клиента да прекрати договора, преди влизане в сила на промяната.

С текстове на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, може да се запознаете на www.dskbank.bg.

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам