Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 07.09.2018 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти по рамкови договори, сключени с Банката, както следва:

1. БИЗНЕС ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

(без Virtual Business MasterCard/ Virtual Visa Business)

0.55%, мин. 3.00 лв.

0.55%, мин. EUR 1.50/ USD 2.00

 

2. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция):

ЛЕВА

ВАЛУТА

За суми до 2 000 лева/EUR 1 000, вкл.

0.30% върху цялата сума, мин. 3.00 лв.

0.30% върху цялата сума, мин. EUR 1.50

За суми над 2 000 лева/EUR 1 000

 

 

- с предизвестие

0.45% върху цялата сума

0.55% върху цялата сума

- без предизвестие

0.55% върху цялата сума

0.65% върху цялата сума

 

3. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

УСЛУГА

ТАКСА

Тарифа „Инфо“

ЛЕВА

Междубанкови преводи в лева:

 

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

3.00 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

3.00 лв.

4. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

Вътрешнобанкови преводи в лева:

 

Кредитен превод

1.50 лв.

Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

3.00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод

1.50 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор

1.50 лв.

Директен дебит:

 

- иницииране на нареждане за директен дебит

1.50 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит

1.50 лв.

Междубанкови изходящи преводи в лева:

 

Кредитен превод през БИСЕРА

3.00 лв.

Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

9.00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

3.00 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

3.00 лв.

Кредитен превод през RINGS

18.00 лв.

Директен дебит:

 

- иницииране на нареждане за директен дебит

3.00 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

3.50 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през RINGS

18.00 лв.

5. ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

 

 

БИЗНЕС ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ

VISA Business Electron/ Maestro Business/VISA Business Space/ MasterCard Business Space

 

0.55%, мин. 3.00 лв.

0.55%, мин. EUR 1.50/

0.55%, мин. USD 2.00

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам