Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 07.09.2018 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори, сключени с Банката.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 07.09.2018 г.

Промените са както следва:

1. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

УСЛУГА

ТАКСА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка

Стандартна разплащателна сметка без издадена дебитна карта - месечна такса

3.00 лв.

EUR 1.60/ USD 1.90/ GBP 1.40/

CHF 1.85/ CAD 2.50/ SEK 18.00/

HUF 500/ RON 7.50/ JPY 200/

RUB 150/TRY 10.00


2. ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

(без Virtual MasterCard/ Virtual Visa и ДСК Старт)

0.55%, мин. 3.00 лв.

0.55%, мин. EUR 1.50/ USD 2.00

3. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция):

ЛЕВА

ВАЛУТА

За суми до 2 000 лева/EUR 1 000, вкл.

0.30% върху цялата сума, мин. 3.00 лв.

0.30% върху цялата сума, мин. EUR 1.50

За суми над 2 000 лева/EUR 1 000

- с предизвестие

0.45% върху цялата сума

0.55% върху цялата сума

- без предизвестие

0.55% върху цялата сума

0.65% върху цялата сума


4. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

Вътрешнобанкови преводи в лева:

Кредитен превод

1.50 лв.

Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

3.00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод

1.50 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор

1.50 лв.

Директен дебит:

- иницииране на нареждане за директен дебит

1.50 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит

1.50 лв.

Междубанкови изходящи преводи в лева:

Кредитен превод през БИСЕРА

3.00 лв.

Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

9.00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

3.00 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

3.00 лв.

Кредитен превод през RINGS

18.00 лв.

Директен дебит:

- иницииране на нареждане за директен дебит

3.00 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

3.50 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през RINGS

18.00 лв.


5. ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА

УСЛУГА

ТАКСА

ЛЕВА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

Сметки на земеделски производители, за които се прилагат Общи условия за разплащателни сметки на физически лица:

- без издадена дебитна карта - месечна такса

3.00 лв.

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам