Уведомление за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, считано от 01.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ,  

Считано от 01.08.2018 г. влиза в сила промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, както следва:

Въвежда се такса за дневни извлечения за бизнес клиенти в размер, аналогичен за останалите извлечения от клиентска сметка на хартиен носител за месец или друг период (за извлечения до 10 страници – 4,00лв., над 10 страници – 0,40 лв. на страница).

Таксата за дневни извлечения не се прилага за клиенти със сметки по Пакетни програми Бизнес Партньор Златен/Бизнес Партньор Златен Плюс и  ДСК Бизнес Партньор Платинен/Бизнес Партньор Платинен Плюс.

Банката е осигурила възможност за безплатен достъп до дневни извлечения за движение по сметките през електронното банкиране.

Новите условия ще бъдат отразени в Тарифата, която е достъпна за информация в банковите салони и на интернет страницата на Банка ДСК от датата на прилагането ѝ.

Още новини