Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Считано от 01.08.2018 г. влиза в сила промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, както следва:

  • Въвежда се „Такса за проверка на предоставени документи при откриване на разплащателна/и сметка/и на чуждестранно юридическо лице“, в размер на 500 лв. за всяка проверка на документи.
  • Увеличава се размерът на таксата за откриване на набирателна сметка от 10 лв. на 15 лв.
  • Считано от 01.10.2018 г. влиза в сила промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти с въвеждане на месечна такса обслужване по набирателни сметки с изминали 6 (шест) и повече месеца от датата на откриване на сметката  в размер на 10 лв.

Новите условия ще бъдат отразени в Тарифата, която е достъпна за информация в банковите салони и на интернет страницата на Банка ДСК от датата на прилагането ѝ.

Още новини