Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.12.2018 г. Банка ДСК въвежда месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на спрените от продажба безсрочни спестовни сметки „Влогове на чуждестранни лица в местни лева“, в размер на 2,50 лв.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 03.12.2018 г.

Още новини