Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“ за 2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2018 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се запазват за календарната 2019 година:

Платежен пакет „ДСК Рау“

 

Услуга

Такса

1.

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

2.

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

3.

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно

Без такса

4.

Месечна такса за пакета

2,50 лв.Платежен пакет „ДСК Рау +“

 

Услуга

Такса

1.

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

2.

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

3.

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 10 броя месечно

Без такса

4.

Междубанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА през ДСК Директ – 1 брой месечно

Без такса

5.

Безкасово плащане на комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит – 3 броя месечно

Без такса

6.

Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

Без такса

7.

Месечна такса за пакета

4,50 лв.

 Още новини