Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019 г. Банка ДСК въвежда месечна такса за обслужване на платежни сметки на бизнес клиенти, включително и като част от пакетна програма, по които има наложен запор, както следва:

1. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Месечна такса за обслужване на сметка, по която има наложен запор (По сметки с приложима такса за поддържане и оперативно обслужване таксата се събира в допълнение)

5,00 лв.

EUR 2.50/ USD 3.50/ GBP 2.30/ CHF 2.95/ CAD 3.90/ HUF 840/

RON 12/ SEK 27/ JPY 340/ RUB 200/ TRY 20/ RSD 300/ PLN 11

  

Още новини