Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019 г. Банка ДСК въвежда месечна такса за обслужване на платежни сметки на клиенти физически лица, включително и като част от пакетна програма, по които има наложен запор, както следва:

1. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Месечна такса за обслужване на сметка, по която има наложен запор (По сметки с приложима такса за поддържане и оперативно обслужване таксата се събира в допълнение)

2,00 лв.

EUR 1.00/ USD 1.20/ GBP 0.95/ CHF 1.20/ CAD 1.60/

SEK 11.00/ HUF 340/ RON 5.00/ JPY 135/ RUB 80/ TRY 8

 

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2019 г.

Още новини