Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.01.2019 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори, сключени с Банката.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 28.01.2019 г.

Приложимите такси, считано от посочената дата, ще бъдат както следва:

1. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Изпращане на адрес на месечно уведомление за наличност и извършени операции по клиентска сметка - месечна такса

2.00 лв.

EUR 1.00/ USD 1.30/ GBP 1.00/

CHF 1.20/ CAD 1.60/ SEK 10.80/

HUF 330.00/ RON 5.00/ JPY 150.00/

RUB 78.00/TRY 7.00

Реактивиране на разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, сметки с дебитни карти MasterCard Space/VISA Space и платежни сметки за основни операции

2.00 лв.

EUR 1.00 / USD 1.30/ GBP 1.00/ CHF 1.20/ CAD 1.60/ SEK 10.80/

HUF 330.00/ RON 5.00/ JPY 150.00/ RUB 78.00/ TRY 7.00


2. "ДСК ДИРЕКТ" - ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Плащане на комунална услуга

0.20 лв.

EUR 0.10/ USD 0.12/ GBP 0.10/ CHF 0.12/ CAD 0.16/ SEK 1.08/

HUF 33.00/ RON 0.50/ JPY 14.00/ RUB 7.80/ TRY 0.70

Още новини