Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.04.2019 г., влиза в сила промяна на приложимата такса при нареждане на валутен превод в PLN (полски злоти) с опция „разноски на другите банки за сметка на наредителя“, като размерът на таксата става PLN 50, независимо от сумата на превода и събирана в допълнение към съответната такса за изходящ валутен превод.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62 от ЗПУПС за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен с Банката. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 08.04.2019 г.

Още новини