Уведомление за промяна в Общите условия към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях и в Общите условия за откриване и обслужване на срочни влогове на физически лица

Уважаеми Клиенти,

Банка ДСК ви уведомява, че считано от 24.06.2019 г. влизат в сила изменения:

1. В Общите условия към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, свързани с временно преустановяване откриването на нови сметки „ДСК Мотив”; Безсрочни сметки „ДСК Стимул Плюс”, „ДСК Нов Стимул“ и „ДСК Стимул Екстра“ и Детска спестовна сметка „ДСК Бъдеще”.

2. В Общите условия за откриване и обслужване на срочни влогове на физически лица, свързани с временно преустановяване откриването на нови срочни влогове с нестандартен срок.

С пълните текстове на Общите условия може да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5