Ръководството включва описание на системата за банкиране с Банка ДСК и отделните нейни елементи. Дадени са постъпкови указания за работа със системата през Интернет и по телефон... Научи повече