Стоков кредит Банка ДСК

Стоков кредит

За покупки на стоки и услуги на изплащане, можете да се възползвате от Бърз стоков кредит суми от 150 лв. до 10 000 лв.

Описание
Ако желаете да закупите дадена стока или да заплатите услуга, но нямата налични средства на разположение, възползвайте се от продукта – Стоков кредит за покупка на стоки и услуги за изплащане, създаден за Ваше удобство. Възползвайте се от улеснената ни процедура, атрактивни условия и параметри по ваш избор.

Сами избирате:

 • Размер на месечната вноска

 • Дата на плащане на месечните вноски

 • Дали да заплатите първоначална вноска и нейния размер

Вашите предимства:

 • Плащате равни месечни вноски

 • Без такса разглеждане искане за кредит

 • Без административна такса при одобряване и сключване на договора за кредит

 • Без годишна такса за управление на кредита

Размер

150 лв.
Минимален
10 000 лв.
Максимален

Срок

3 мес.
Минимален срок за издължаване
48 мес.
Максимален срок за издължаване

Изисквани документи:

 • само лична карта

Начин на заявяване:

 • На място, в обектите на нашите партньори обозначени със стикер „ДСК Кредит“ /може да проверите още тук

При предсрочно погасяване:  

 • за кредити, с оставащ период на договора повече от една година – такса 1% върху размера на предсрочно внесената сума;
 • за кредити, с оставащ период на договора 1 година или по-малък – такса 0.5% върху размера на предсрочно внесената сума.
Документи

Документи

Магазини
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Не дължите такса, ако изберете да погасявате месечните си вноски:
 • на банкомат на Банка ДСК;
 • чрез превод между собствените си сметки чрез електронно банкиране ДСК Директ или чрез мобилното банкиране DSK Smart, в случай че имате и други продукти от Банка ДСК;

Такса ще бъде дължима, ако месечната вноска е направена:

 • лично или от трето лице на каса в клон на Банка ДСК. Таксата се дължи съгласно тарифата на Банка ДСК за физически лица;
 • чрез превод от друга търговска банка. Такса се дължи според тарифата на съответната банка;
 • чрез дружество за платежни услуги. Таксата се определя от тарифата на съответното дружество. Съветваме Ви в този случай да извършите вноската няколко дни преди уговорената падежда дата, тай като е възможно забавяне.

Не, за обслужването на стоковия кредит се открива сметка на Ваше име, по която Вие трябва да осигурявате минимум сумата на месечната си вноска не по-късно от падежната дата.

Не, всички активни стокови кредити се обслужват от една и съща сметка. IBAN е посочен в договора за стоков кредит.

Да, чрез вътрешнобанков периодичен кредитен превод от Вашата сметка в Банка ДСК, по която се превежда заплатата/пенсията, към сметката за погасяване на стоковия кредит. Периодичен кредитен превод може да заявите чрез еднократно посещение в поделение от клоновата мрежа на Банка ДСК или да назначите сами чрез електронното ни банкиране - ДСК Директ. Съветваме Ви след погасяването на стоковия кредит да се уверите, че периодичният кредитен превод е преустановен.

Вноската е дължима на следващия работен ден.

Изпращането на съобщенията е дефинирано предварително и целта е да гарантира максимална информираност у клиентите и спокойствие, че няма да пропуснете месечната вноска. В случай че сте осигурили наличност, молим да игнорирате съобщението.

Имате възможност по всяко време да погасите частично или напълно стоковия кредит. Можете да изберете да го направите в клон на Банка ДСК или чрез превод от друга търговска банка. Необходимо е ясно да заявите предпочитания от Вас начин пред колегите в клона, когато се информирате за дължимата сума за погасяване.

В случай че нямате други активни стокови кредити и по сметката няма салдо, Банката закрива сметката. В случай че имате салдо по сметката и нямате други сметки в Банка ДСК, по които това салдо да бъде преведено, е необходимо да посетите поделение, за да Ви бъде изплатена в брой сумата.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието