обяви за работа Банка ДСК

Кариери

Всеки търси служители, ние търсим хора

Инспектор в отдел „Ранни просрочени вземания“

Централно управление - Дирекция „Събиране на вземания клонова мрежа" в Управление „Събиране вземания на физически лица“ 

Основни задължения:

 • Управление и събираемост на просрочени кредити на физически лица;
 • Анализ на новопостъпилите случаи в просрочие;
 • Провеждане на телефонни разговори с длъжници, съдлъжници, поръчители;
 • Осъществяване на срещи със задължени лица в офис на Банката, с цел изясняване на възможностите за погасяване на просрочени вземания, включително и с фокус към преговори за преструктуриране и/или разсрочване на задълженията, доброволна реализация на обезпеченията по ипотечните кредити;
 • Изготвяне на предложения за преструктуриране след анализ на състоянието на задължените лица, възможността за обезпечаване на дълга; състоянието на кредитната обезпечена експозиция на длъжника и достатъчност на обезпечението при обезпечени вземания;
 • Изготвяне на договори, допълнителни споразумения, анекси към договор за кредит или други договори с клиенти, съобразно параметри на одобрено предложение и в изпълнение на съответното решение на компетентен орган; Подписване на допълнителни анекси, договори, споразумения;
 • Договаряне със задължените лица относно извършване на доброволни продажби, при обезпечени вземания;
 • Генериране на заявки за посещение на адрес на задължените лица от Мобилен Агент събиране на вземания.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • Професионален опит: минимум две години трудов стаж във финансовата или банковата сфера, по възможност в звена, извършващи кредитиране на граждани и МСП и/или събиране на просрочени задължения;
 • Теоретически и практически познания в областта на банковото дело;
 • Лоялност, аналитично мислене, умения за самостоятелна работа и в екип, много добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способност за предлагане на бързи и правилни решения; Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Познания на английски език.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионално развитие в банката с най-голяма клиентска база в България на динамична и предизвикателна позиция, предлагаща свобода да реализирате вашите идеи;
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивна бонусна схема съобразена с индивидуалното представяне;
 • Здравословна работна среда в страхотен екип от професионалисти

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.
Кандидатствай:

Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура.


Информация относно обработването на лични данни на кандидати за работа в "Банка ДСК" АД

Още позиции

Chief expert - Data analytics

Head office - Collection Division

ДСК Ново начало - Специалист банкови операции

Търсите ново предизвикателство?
Искате да опитате нещо различно, развиващо и динамично?
Търсите стабилен работодател и възможност за кариерна мобилност?

Значи сте на точното място!

Ние от Банка ДСК имаме предложение за вас – специализирана програма за въвеждане на служители във финансовата сфера „ДСК Ново начало“.

ДСК Ново начало - позиция "Специалист банкови операции"

Търсите ново предизвикателство?
Искате да опитате нещо различно, развиващо и динамично?
Търсите стабилен работодател и възможност за кариерна мобилност?

Значи сте на точното място! 

Ние от Банка ДСК имаме предложение за вас – специализирана програма за въвеждане на служители във финансовата сфера „ДСК Ново начало“.

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon