Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

до 31 май 2017 г. включително
 

В Банка ДСК те очакваме, когато и да си готов за собствен дом!

ПРОМОЦИЯ

 • Ниски лихви за кредити в лева и евро
 • Промоционална такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит
 • Възможност за избор между различни лихвени опции

Промоцията обхваща новоразрешавани, когато размерът на кредита е формиран на база оценката на жилищен имот или повече от 60% от размера на кредита е формиран на база оценката на жилищния имот (при комбинация от обезпечения):

 • Жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище;
 • Жилищни кредити, за да построите жилищен имот; за довършителни работи или подобрения на жилищен имот; с цел погасяване на кредитни задължения, ползвани за придобиването на жилищен имот.
 • Ипотечни кредити за финансиране на текущи потребности; ипотечни кредити, за да закупите или построите нежилищен имот, за довършителни работи или подобрения на нежилищен имот, с цел погасяване на кредитни задължения, ползвани за придобиването на нежилищен имот;за издължаване и консолидиране на съществуващи кредити.

Клиентите на Банката вече имат възможност за избор между две опции:

 • Опция  с променливи лихвени проценти за цял срок за кредити в лева и в евро
 • Опция с фиксирани лихвени проценти за първите 3 или 5 години  и променливи лихвени проценти за останалия срок на кредита-  за кредити в лева

Срок на издължаване
Максималният срок на издължаване на кредита е 30 години.

За да се възползвате от промоционалните условия на Банка ДСК, включете се в програма „ДСК Уют плюс“!

Програмата „ДСК Уют плюс“ Ви дава възможност за преференция по отношение на лихвения процент.
Условия за ползване на лихвена преференция с „ДСК Уют плюс“ – ежемесечен превод на работна заплата / кредитен оборот или пенсия + ползване на платежен пакет DSK Pay или DSK  Pay +.

Платежен пакет ДСК Pay включва:

 • Разплащателна сметка в лева с пълна функционалност (стандартна);
 • Основна дебитна карта;
 • Достъп до електронните канали „DSK Direct“.

Специални условия:

 • без такса за откриване на разплащателната сметка;
 • без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;без такса за вътрешнобанков еднократен превод в лева през  DSK Direct – 1 брой месечно;

Цена на пакета – 2.00 лв. месечно.

Платежен пакет DSK Pay+ включва:

 • Разплащателна сметка в лева с пълна функционалност (стандартна);
 • Основна дебитна карта;
 • Достъп до електронните канали „DSK Direct“.

Специални условия:

 • без такса за откриване на разплащателната сметка;
 • без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;
 • без такса за вътрешнобанков еднократен превод в лева през DSK Direct – 5 броя месечно;
 • намаление с 50% на таксата за междубанков еднократен превод в лева през Бисера чрез DSK Direct  – 1 брой месечно;
 • без такса за безкасово плащане на три броя месечни комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит;
 • без такса при теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката.

Цена на пакета - 3.50 лв. месечно.

При кредити с променливи лихвени проценти за цял срок и при кредити с фиксирани лихвени проценти за определен срок, след изтичане на срока на фиксирано олихвяване:

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, зависещ от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева  или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от размера на фиксираната стандартна надбавка или от размера на фиксираната стандартна надбавка, съответно намалена, в случай на изпълнение на условията по програма ДСК Уют плюс. Лихвените проценти, зависещи от 6 - месечния SOFIBOR / 6-месечния EURIBOR, се променят от Банка ДСК два пъти в годината - на 15 януари и на 15 юли. Промяната се извършва съгласно котировката на 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (http://www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (http://www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg
 
При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент, се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда, посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.

В случаите, когато доходът на кредитополучателя е във валута, различна от лева и евро, възможните движения в обменния курс на чуждестранната валута на дохода, могат да се отразят на общата сума, дължима от кредитополучателя.

Примери при фиксиран лихвен процент по жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище:

- За първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита:

Лихви и такси
ГПР – изчислен на база следните такси и лихви:

 • фиксирана лихва за първите 3 години – 4.70%;
 • променлива лихва за останалия срок, която към настоящия момент е в размер на – 4.70%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв;
 • такса при ползване на Пакет DSK Pay+ - 3.50 лв. месечно.

ГПР: 4,92%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 4.70% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 414,91 лева; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 150 982,80 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK Pay+).

- За първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита:

Лихви и такси

ГПР – изчислен на база следните такси и лихви:

 • фиксирана лихва за първите 5 години – 4,90%;
 • променлива лихва за останалия срок, която към настоящия момент е в размер на – 4.90%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит –0,25% върху одобрения размер;
 • такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека - 35 лв;
 • такса при ползване на Пакет DSK  Pay+ - 3.50 лв. месечно.

ГПР: 5,13%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 4.90% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия  и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 424,58 лева; брой погасителна вноски – 360; обща дължима сума – 154 464,92 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK  Pay+).

Пример при променлив лихвен процент за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище:

Лихви и такси
ГПР – изчислен на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва за цял срок, която към настоящия момент е в размер на 4.10% за кредити в лева за суми от и над 80 000 лв. и 4.40% за кредити в евро;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв;
 • такса при ползване на Пакет DSK Pay+ - 3.50 лв. месечно.

ГПР: 4,29%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 4,10% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 386.56 лева; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 140 775.68 лева (включени са следните такси: такса за оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK Pay+).

ГПР: 4,61%* при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години и лихва 4,40% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 200,30 евро; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 72 934,91 евро (включени са следните такси: такса за оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK  Pay+).

Примери при фиксиран лихвен процент за ипотечни кредити за финансиране на текущи потребности и други ипотечни кредити:

- За първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита:

Лихви и такси
ГПР – изчислен на база следните такси и лихви:

 • фиксирана лихва за първите 3 години – 5,30 %;
 • променлива лихва за останалия срок, която към настоящия момент е в размер на – 5,30 %;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • такса за действие по изготвяне и вписване на договорна ипотека – 25 лв;
 • такса при ползване на Пакет DSK  Pay+ - 3.50 лв. месечно.

ГПР: 5.55%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 5,30% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 444,24  лева; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 161 534,68 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK Pay+).

- За първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита:

Лихви и такси
ГПР – изчислен на база следните такси и лихви:

 • фиксирана лихва за първите 5 години – 5,50%;
 • променлива лихва за останалия срок, която към настоящия момент е в размер на – 5,50%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит –0,25% върху одобрения размер;
 • такса за действие по изготвяне и вписване на договорна ипотека - 25 лв;
 • такса при ползване на Пакет DSK Pay+ - 3.50 лв. месечно.

ГПР: 5,76%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 5,50% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия  и ползване на Пакет DSK  Pay+.

Месечна вноска по кредита – 454,23 лева; брой погасителна вноски – 360; обща дължима сума – 165 128,90 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK Pay+).
 
Пример при променлив лихвен процент за целия срок на кредита за ипотечни кредити за финансиране на текущи потребности и други ипотечни кредити:

Лихви и такси
ГПР – изчислен на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва за останалия срок, която към настоящия момент е в размер на – 5,00%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • такса за действие по изготвяне и вписване на договорна ипотека – 25 лв;
 • такса при ползване на Пакет DSK  Pay+ - 3.50 лв. месечно.

ГПР: 5.23%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 5,00% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 429,46 лева; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 156 208,35 лева (включени са следните такси: такса за оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK Pay+).

ГПР: 5.23%* при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години и лихва 5,00% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет DSK Pay+.

Месечна вноска по кредита – 214,73 евро; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 78 120.22 евро (включени са следните такси: такса за оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на Пакет DSK  Pay+).

* Задължително е ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР.
Всички примери са изготвени при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.