Още по темата
 
 

Уважаеми клиенти,
От 5 юни 2006, за да получавате средства и извършвате плащания от Ваша сметка в Банка ДСК, трябва да използвате IBAN номер, свързан с нея и BIC код на банката, който за Банка ДСК е STSABGSF.

За да проверите какъв е IBAN номерът на Вашата сметка, използвайте или вътрешнобанковия номер на Вашата сметка и нейния тип или нейния банков номер и Банков код (БАЕ на Банката). Натиснете бутона “Покажи” за да видите какъв е IBAN номерът на Вашата сметка.


 Справка  по:

   Вътрешно банков номер   
  Вид на сметката  
   Банков номер  
    Банков код