Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

 

Лицензия за извършване на банкова дейност

 

  Етичен кодекс на Банка ДСК

 

Отчет за корпоративна социална отговорност 2008 г.

 

 Certification regarding correspondent accounts of foreign banks

 

 Anti-Money Laundering Questionnaire

 

Годишни отчети на Банка ДСК 

Годишен отчет 2009 г.

Годишен отчет 2007г.

 
Годишен отчет 2006 г. 
Годишен отчет 2005 г. 
Годишен отчет 2004 г. 
Годишен отчет 2002 г. 
Годишен отчет 2000 г. 

Финансова информация за Банка ДСК

 

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2016, доклад за дейността и управлението, декларация за корпоративно управление и доклад на незивисим одитор

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2016, доклад за дейността и управлението, декларация за корпоративно управление и доклад на независим одитор

Годишно оповестяване съгласно разпоредбите на Регламент 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Годишно оповестяване Банкова група ДСК съгласно разпоредбите на Регламент 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2015 с незивисим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2015 с независим одиторски доклад

Годишно оповестяване съгласно разпоредбите на Регламент 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Годишно оповестяване Банкова група ДСК съгласно разпоредбите на Регламент 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2014 с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2014 с независим одиторски доклад

Годишно оповестяване съгласно разпоредбите на Регламент 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Годишно оповестяване Банкова група ДСК съгласно разпоредбите на Регламент 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2013 с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2013 с независим одиторски доклад

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл.335 от Наредба No 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции на неконсолидирана основа

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл.335 от Наредба No 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции на консолидирана основа

 

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2012 г. с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2012 г. с независим одиторски доклад

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 335 от Наредба No 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции на неконсолидирана основа

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 335 от Наредба No 8 на БНБ за капиталовата адекватност на  кредитните институции на консолидирана основа

 

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2011 с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2011 с независим одиторски доклад

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 335 от Наредба No 8 на БНБ за капиталовата адекватност на  кредитните институции на неконсолидирана основа

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 335 от Наредба No 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции на консолидирана основа

 

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2010 с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31 декември 2010 с независим одиторски доклад

Управление на капитала и капиталови изисквания на Банкова група ДСК 2010 г.

Управление на капитала и капиталови изисквания на Банка ДСК ЕАД 2010 г.

 

Неконсолидирани финансови отчети за годината към 31.12.2009 г. с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети за годината към 31.12.2009 г. с независим одиторски доклад

Управление на капитала и капиталови изисквания на Банка ДСК 2009 г.

Управление на капитала и капиталови изисквания на Банкова група ДСК 2009 г.

 

Индивидуални финансови отчети, изготвени съгласно МСФО за 2008 г.

Консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно МСФО за 2008 г.

Управление на капитала и капиталови изисквания на Банка ДСК 2008 г.

Управление на капитала и капиталови изисквания на банкова група Банка ДСК 2008 г.

 

Управление на капитала и капиталови изисквания на банкова група Банка ДСК 2007

Управление на капитала и капиталови изисквания на Банка ДСК 2007 г. 

Индивидуални (неконсолидирани) финансови отчети, изготвени съгласно българското законодателство за годините към 31 декември 2007 и 2006

Консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно българското законодателство за годините към 31 декември 2007 и 2006

 

Неконсолидирани баланс и ОПР към 30.06.2007 г.

 

Неконсолидирани финансови отчети по МСФО за годините към 31 декември 2006 и 2005 с независим одиторски доклад

Консолидирани финансови отчети по МСФО за годините към 31 декември 2006 и 2005 с независим одиторски доклад