Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

Банката предлага на своите клиенти всички форми на международни разплащания.

Банкови гаранции

Видове банкови гаранции:

 • Митнически гаранции по чл. 816 от ППЗМ – издават се в полза на митническите власти и гарантират издължаване на митни сборове и ДДС;
 • Гаранции за участие в търг – издават се в полза на организатори на търг и гарантират сключването на договор от наредителя или изпълнението на представената от наредителя оферта;
 • Гаранции за връщане на аванс – издават се за гарантиране на връщането на авансово получена сума по силата на договор между наредителя и негов контрагент – бенефициент;
 • Гаранции за добро изпълнение – издават се за гарантиране точното изпълнение на задълженията на наредителя по договор с бенефициент;
 • Гаранции за изпълнение на парично задължение – издават се за гарантиране плащането на наредителя в полза на негов кредитор, по сключен между тях договор;
 • Лимит за множество банкови гаранции - представлява определен от Банката текущ лимит, до размера на който тя поема ангажимента да издава гаранции. Общият размер на действащите гаранции, издадени по договора, не може да надвишава договорения лимит.

Предимства:

 • При одобрен общ лимит бързо издаване на множество отделни банкови гаранции
 • Изключително конкурентни условия

Акредитиви

 • Акредитиви, откривани от Банката - документарният акредитив е ангажимент на Банката за плащане на определена сума при представяне в определен срок на документи, посочени в акредитива, при спазване на определени условия. Той може да бъде открит директно към бенефициент или с посредничеството на кореспондент на Банката в Дирекция "Международни разплащания" на Централно управление на Банка ДСК
 • Авизиране на акредитиви, открити от банки кореспонденти, в полза на клиенти на банката. Консултация на клиентите при изготвянето на документите за усвояване на сумите по акредитивите.

Документарно инкасо

 • Инкасо по износа - Международен начин на разплащане, иницииран от износителя, който представя документи (търговски или финансови) в обслужващата го банка с инструкции документите да бъдат изпратени на банката на купувача и освободени срещу заплащане от купувача.
 • Инкасо по вноса – Авизиране на клиенти на банката на получени документи на инкасо от банки кореспонденти или директно от фирми. Извършване на плащания по получени документи на инкасо.