Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Изберете ПС банкиране, за да спестите време и усилия за другите важни неща.
 

Какво представлява PC банкиране?

Чрез инсталирането на специализиран софтуер на посочени от Вас работни места Вие получавате отдалечен достъп до Вашите финанси в Банка ДСК.  Електронният достъп до Вашите сметки се лимитира на различни нива в зависимост от Вашата управленска структура и делегираните права за подписване на банкови документи.

Чрез ПС банкиране Вие можете да:

 • Получите информация за:
  -
  Салда и движения по сметки;
  - Статус на платежните нареждания по електронен път;
  - Валутни курсове;
  - Банки и банкови клонове, участващи в платежната система.
 • Да осъществите следните банкови операции:
  - Вътрешнобанкови преводи в лева и валута;
  - Междубанкови преводи в лева и валута;
  - Платежни нареждания към бюджета;
  - Преводно нареждане за местен директен дебит;
  - Съгласие за директен дебит;
  - Плащания през RINGS;
  - Да получите копия на платежните документи за входящи  през БИСЕРА и изходящи преводи в pdf. формат.
  - Обработка на файл с масови плащания
 • Импорт/експорт на информация с различно съдържание и формат
 • Договорите преференциален валутен курс

Колко ще ми струва?

Месечната такса за електронното банкиране  е в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Вашите предимства:

 • Надеждна защита от неоторизиран достъп на няколко нива
 • Управления на лимити и достъпи на различни нива
 • Възможност за достъп до собствените средства извън работното време на банката от всяка точка на света
 • Пълна автоматизация на процеса за масови плащания и интеграция със счетоводна система (MultiCash Transfer Autoclient)
 • Поддръжка на МТ940 формат на извлечения
 • Удобен web интерфейс за потвърждаване и подписване на преводи
 • Възможност за съхраняване на информация, необходима за финансовия мениджмънт
 • Възможност за отдалечена инсталация след предварително попълнена заявка и отдалечена помощ с помощта на специален софтуер за отдалечен достъп
 • Възможност за поддържане на готови платежни нареждания(шаблони), които автоматизират процеса по ежемесечни плащания. Попълва се само датата и сумата.