Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

 Бонус money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 

1. Бонусът money-back се прилага за извършени транзакции на ПОС на търговец с нови и съществуващи кредитни карти на Банка ДСК, както и за всички допълнителни карти издадени към тях.
2. Условие за получаване на бонус money-back е общата сума на извършените транзакции в рамките на шест месеца с всички кредитни карти на клиента, включително и допълнителните карти издадени и на 3-ти лица, да е не по-малка от 2 000 лв.
3. Шестте месеца обхващат периода от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември без значение от момента на придобиването и активирането на кредитните карти.
4. Максималната сума, върху която се изплащат средства е 20 000 лв. независимо от възможността клиентът да е извършил транзакции на ПОС на обща стойност по-голяма от 20 000 лв.
5. Изплащането на бонуса се осъществява в рамките на следващия календарен месец след приключване на 6-месечния период.
6. Размерът на бонуса money-back е 1,0% върху сумата на извършените транзакции.
7. Независимо от валутата на картата, бонусът money-back и общата сума на транзакциите се отчитат в лева.
8. Изплащането на бонус за кредитни карти издадени по валутни сметки се извършва след превалутирането му от лева към валутата на сметката по фиксинг на съответната валута в деня на възстановяването.
9. Не се изплащат суми на клиент с кредитна карта, която към момента на възстановяване на сумите е с 4-то или 5-то поредно неплащане на минималната сума за револвиране или с кредитна карта, за която кредитът е прехвърлен в кредитна линия.
10. Ако клиентът има повече от една кредитна карта бонусът money-back се изплаща по сметката, обслужваща кредитната карта на клиента, която към датата на възстановяване е с най-голямо задължение.
11. Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.
12. Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават бонус money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.