Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

ПРОМОЦИЯ по Потребителски кредити

ПРОМОЦИЯ по Потребителски кредити за пенсионери

ПРОМОЦИЯ по Жилищни и ипотечни кредити

Целеви кредит за финансиране на дентално лечение на пациенти на медицински центрове, с които Банка ДСК има сключени споразумения за сътрудничество

Целевият кредит за дентално лечение е предназначен за финансиране на всички стоматологични процедури и консумативи, предварително планирани или извънредно възникнали по време на лечението.

За финансиране на лечението може да кандидатства не само пациентът, но и негов настойник, роднина или друго трето лице.

Параметри на кредита:

  • Максимален размер на кредита – 25 000 лева/ 12 500 евро;
  • Срок на издължаване – до 10 години, независимо от размера:
    - до 7 години  -  за стандартен кредит;
    - до 10 години – за кредити предоставени по реда на кредитните програми/пакети на банката
  • Преференциален  лихвен процент;
  • Усвояване - на етапи или еднократно в зависимост от изготвения индивидуален план на лечение;
  • Обезпечение – съобразно сегмента, по реда и условията на който се кредитира клиента - поръчителство; залог на влог/депозит открит в банката; залог на вземане по трудово правоотношение /пенсия или залог на вземане по сметка.

В своята над половинвековна история Банка ДСК е имала за основна задача да задоволи потребностите на своите клиенти. Днес тази задача е по-силна от всякога.

Стремежът към по-комфортен живот и придобиване на собствен дом е основна ценност за всеки българин. Банка ДСК винаги е разбирала това желание. Дългогодишният опит в съчетание с най-модерните технологии доведоха до създаването на най-добрите жилищни , потребителски и ипотечни кредити на българския пазар. 

Банка ДСК винаги ще подкрепя осъществяването на Вашите желания.