Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

до 20 февруари 2017 г. включително
 

Вземете сега своя потребителски кредит в лева или евро от Банка ДСК при промоционални лихвени условия

Ако обмисляте по - голяма покупка, жилището Ви има нужда от належащ ремонт, или Ви трябват свободни средства, с Банка ДСК можете да получите промоционален кредит като осигурите пре-вод на своята пенсия по сметка в Банката.
Ние Ви предлагаме удобство и сигурност за Вашите пари, както и възможност да изберете мини-мална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

 • Минимален размер: 500 лв. / 250 евро
 • Максимален размер: до 10 000 лв. / 5 000 евро
 • Обезпечение: Залог на вземане за пенсия, заедно със залог на вземане по сметка
 • Минимален срок за издължаване – 18 месеца, независимо от размера на кредита.
 • Максимален срок за издължаване – до 10 години, независимо от размера

Право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“ при изпълнение на следните условия:

- получаване на пенсия по разплащателна сметка в Банка ДСК;
- ежемесечно безкасово заплащане* на три комунални услуги, извършено автоматично от Банката или
- ежемесечно безкасово заплащане* на минимум две комунални услуги, извършено автоматично от Банката и ползване на електронно банкиране „ДСК Директ“

Пример при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“:

Ако вземете кредит в размер на 5 000 лева за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 61,19 лева, а общата Ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 7 692,44 лева.

ГПР 9,73%, изчислено на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва – 8,20%; 
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,5% върху одобрения размер;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,65 лв.;
 • такса за плащане на три комунални услуги – 1,05 лв. месечно.

Пример при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“:

Ако вземете кредит в размер на 3 000 евро за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 36,72 евро, а общата Ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 4 586,28 евро.

ГПР 9,57%, изчислено на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва – 8,20%;
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,5% върху одобрения размер;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,65 лв.;
 • такса за плащане на три комунални услуги – 1,05 лв. месечно.

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, зависещ от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от договорената фиксирана надбавка. Лихвените проценти, зависещи от 6-месечния SOFIBOR/ 6-месечния EURIBOR се променят от Банка ДСК два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли. Промяната се извършва съгласно котировката на 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg.
При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент, се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.

*Безкасовото заплащане дава възможност битовите задължения да се заплащат по банков път, автоматично всеки месец, без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон. Ползващите тази услуга клиенти трябва да имат открита разплащателна сметка, която да захранват периодично, тъй като банката заплаща месечното им задължение само при налична сума по нея.