в сила от 01.01.2015 г.
 

 

Нива на олихвяване, според остатъка  Годишен лихвен процент BGN  Годишен лихвен процент EUR  Годишен лихвен процент USD 
до 99,99 
0,20%
 
0,20%
 
0,15%
 
от 100,00 до 999,99 
0,30%
 
0,30%
 
0,20% 
 
 от 1 000,00 до 4 999,99 
0,50%
 
0,50%
 
0,30% 
 
 от 5 000,00 до 9 999,99 
1,00%
 
1,00%
 
0,50% 
 
 над 10 000,00 
1,50%
 
1,50%
 
0,75%