в сила от 20.07.2015 г.
 

 

Нива на олихвяване, според остатъка  Годишен лихвен процент BGN  Годишен лихвен процент EUR  Годишен лихвен процент USD 
до 99,99 
0,10%
 
0,10%
 
0,05%
 
от 100,00 до 999,99 
0,15%
 
0,15%
 
0,10% 
 
 от 1 000,00 до 4 999,99 
0,20%
 
0,20%
 
0,15% 
 
 от 5 000,00 до 24 999,99 
0,40%
 
0,40%
 
0,20% 
 
 над 25 000,00 
0,70%
 
0,70%
 
0,35%