Нива на олихвяване, според остатъка  Годишен лихвен процент BGN  Годишен лихвен процент EUR  Годишен лихвен процент USD 
до 99,99 
0,35%
 
0,35%
 
0,25%
 
от 100,00 до 999,99 
0,50%
 
0,50%
 
0,50% 
 
 от 1 000,00 до 4 999,99 
1,25%
 
1,25%
 
0,75% 
 
 от 5 000,00 до 9 999,99 
2,25%
 
2,25%
 
0,95% 
 
 над 10 000,00 
 3,00%
 
3,00%
 
1,50%