Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЛОГОВЕ И СМЕТКИ В БАНКА ДСК ЕАД

Уважаеми Клиенти,

Банка ДСК Ви уведомява, че въвежда следните основни промени в условията за откриване и обслужване на влогове и сметки:

  •  Наличността по разплащателни сметки ще се олихвява с лихвен процент, който Банката изплаща по всички разплащателни сметки на клиенти от съответния вид и валута, който е действащият по текущите лихвени условия, съгласно обявения Лихвен бюлетин на Банката.
  •  Лихвеният процент, който Банката изплаща за всеки вид спестовен влог / спестовна компонента на граждани в съответната валута е валиден за календарна година и се обявява в Лихвения бюлетин и на всички достъпни за клиентите места в салоните и в интернет страницата на Банката или по друг подходящ начин най-малко 2 месеца преди началото на следващата календарна година, за която влиза в сила промяната.
  •  При изтичане на срока по договор за срочен депозит / виртуален срочен депозит и непрекратяването му на падежна дата, договорът се подновява служебно за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим по депозити от същия вид и валута, съгласно официално обявения Лихвен бюлетин на Банката.
  •  Лихвеният процент по депозити със срок по-малък от 6 месеца не се променя по време на срока на депозита.
  •  Промяна на лихвения процент по стандартни срочни депозити със срок 6 и повече месеца в рамките на срока, както и по спестовни влогове в рамките на календарната година, може да се извърши  по изключение при наличие на посочени в договорите/общите условия предпоставки.

Промените се прилагат, считано от 01.03.2011 г.  за новооткрити и заварени разплащателни сметки, спестовни влогове и срочни депозити на граждани.
Подробности за предстоящите промени можете да научите от нашите  специалисти, както и на Интернет страницата на Банката www.dskbank.bg. Банка ДСК ЕАД