Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
Партньори в застраховането
 
 

Ако сте малко, средно или микропредприятие и целта Ви е успешно да развивате бизнеса си, Банка ДСК ще отговори на потребностите Ви, като подходи индивидуално и Ви предложи пълна гама от банкови продукти и услуги, съобразно нуждите Ви.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Стремейки се да улесним Вашия бизнес и да Ви осигурим удобството, от което се нуждаете, ние създадохме за Вас специални Бизнес центрове, разположени на ключови места в цялата страна.

В Бизнес центровете на Банка ДСК Вие ще намерите изцяло нов модел на работа с бизнес клиенти, основан на професионално и навременно обслужване на високо ниво, съчетано с индивидуален подход към всеки клиент. Нашите специалисти с богат опит в консултирането на бизнес клиенти от всички сегменти ще Ви предложат най-добрите решения и подходящите продукти и услуги за Вас и Вашия бизнес.

Заповядайте в новите ни специализирани центрове за обслужване на бизнес клиенти:

Бизнес Център София Изток
гр.  София 1124, бyл. "Цариградско шосе" №47

Бизнес Център София Запад
гр. София  1000, бул. "Ген. Eдуард И. Тотлебен " № 30-32

Корпоративен център София
гр. София  1000, ул. "Калоян" № 1

Бизнес център Бургас
гр. Бургас 8000, ул. "Адам Мицкевич " № 7

Бизнес център Пловдив
гр. Пловдив 4000, ул. "Петко Д.Петков" №23

Бизнес Център Варна
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №108

Бизнес център Стара Загора
гр. Ст. 3aropa 6000, бул. "Митрополит Методи Кусев" № 8

Бизнес център Русе
гр. Pyce 7000, ул. " Добри Немиров" №7

Бизнес център Плевен
гр. Плевен 5800, ул. "Васил Левски" № 152

Бизнес център Хасково
гр. Хасково 6300, ул. "Отец Паисий" №32

Бизнес център Благоевград
гр. Благоевград  2700, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 18 A

Бизнес център Сливен
гр. Сливен 8800, ул. " Драган Цанков" № 2A

Бизнес център Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, ул. " Цар Освободител" № 3

Бизнес център Враца
гр. Враца 3000, ул. "Хр.Ботев" № 44

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК Ви уведомява, че въвежда следните основни промени в условията за откриване и обслужване на РАЗПЛАЩАТЕЛНИ И ДЕПОЗИТНИ сметки:

 

  • Наличността по разплащателни сметки ще се олихвява с лихвен процент, който Банката изплаща по всички разплащателни сметки на клиенти от съответния вид и валута, действащ по текущите лихвени условия, съгласно обявения Лихвен бюлетин на Банката.
  • При изтичане на срока по договор за срочен депозит и непрекратяването му на падежна дата, договорът се подновява служебно за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим по депозити от същия вид и валута, съгласно официално обявения Лихвен бюлетин на Банката.
  • Лихвеният процент по депозити със срок по-малък от 6 месеца не се променя по време на срока на депозита.
  • Промяна на лихвения процент по стандартни срочни депозити със срок 6 и повече месеца в рамките на срока, както и по спестовни влогове в рамките на календарната година, може да се извърши  по изключение при наличие на посочени в договорите/общите условия предпоставки.

Промените се прилагат, считано от 01.01.2011 г. за новооткрити разплащателни сметки и стандартни срочни депозити на бизнес клиенти и от 01.03.2011 г. за разплащателни сметки на бизнес клиенти, открити до 01.01.2011 г.

Подробности за предстоящите промени можете да научите от нашите  специалисти, както и на Интернет страницата на Банката www.dskbank.bg.

Сметки и разплащания

Банка ДСК предлага  възможност за откриване на различни видове сметки – разплащателни, депозитни, набирателни, ДДС, ликвидационни и доверителни. Вие може да извършвате касови или безкасови плащания и банкови преводи в страната и чужбина. (Искам да знам повече ...)

Кредити

За стартиране и разширяване на Вашия бизнес, Вие може да ползвате различни видове кредити в лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари), като Банка ДСК Ви предлага разнообразни схеми за кредитиране,  кратки срокове за проучване, конкурентни лихви и такси, възможност за комбинирано обезпечение и гъвкави схеми за издължаване. (Искам да знам повече ...)

Електронно банкиране

Времето е най-важния ресурс в наши дни. Банка ДСК  Ви предлага решение, с което ще имате време за другите важни неща. С помощта на електронното банкиране на Банка ДСК Вие ще спестите много време  и усилия  при управлението на Вашия бизнес. (Искам да знам повече...)

Пакетни програми

Пакетните програми, които предлага Банка ДСК, дават възможности за ползване на комплексни услуги при преференциални условия. (Искам да знам повече ...)

POS  Устройства

Инсталирайки ПОС терминал във Вашите офиси или търговски обекти създавате нов имидж и осигурявате удобство на клиентите си, които ще оценят допълнителната възможност за разплащане, която им предлагате. (Искам да знам повече ...)

Банкови гаранции

Ако в бизнеса Ви се налага да гарантирате платежоспособността си пред Вашите бизнес партньори, Банка ДСК е готова да застане зад Вас. (Искам да знам повече ...)

Банкови карти

Бизнес картите на Банка ДСК разкриват нови възможности за Вашия бизнес. (Искам да знам повече ... )

Други услуги

(Искам да знам повече ...)